ترمینال پایانه سلطان آباد - بهارستان

شماره تماس:

آدرس:

سلطان آباد / بزرگراه ساوه _ تهران / ورودی سلطان آباد / خیابان مصطفی خمینی / پایانه سلطان آباد
پایانه (ترمینال) سلطان آباد با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.