سیر و سفر ترمینال پایانه جنوب تهران

شماره تماس:

آدرس:

تهران / بزرگراه بعثت / روبروی کارخانه روغن نباتی قو / تعاونی سیروسفر
شرکت مسافربری سیروسفر واقع در پایانه (ترمینال) جنوب (خزانه) تهران با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.