سیر و سفر جلفا

شماره تماس:

آدرس:

جلفا / ورودی شهر جلفا / جنب نمایشگاه ماشین ارس / پایانه جلفا / تعاونی سیروسفر
شرکت مسافربری تعاونی سیروسفر واقع در پایانه (ترمینال) جلفا با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.