لوان نور بیرجند - تعاونی 8

شماره تماس:

05632319595 - 05632233064

آدرس:

بیرجند / خیابان شهید ناصری / ابتدای بلوار مسافر / پایانه بیرجند / تعاونی 8 (لوان نور)
شرکت مسافربری تعاونی 8 لوان نور واقع در پایانه (ترمینال) بیرجند با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.