سفر سیر بیرجند - تعاونی 3

شماره تماس:

آدرس:

بیرجند / خیابان شهید ناصری / ابتدای بلوار مسافر / پایانه بیرجند / تعاونی 3 (سفر سیر)
شرکت مسافربری تعاونی 3 سفر سیر واقع در پایانه (ترمینال) بیرجند با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.