ترمینال پایانه طبس

شماره تماس:

05632821930

آدرس:

طیس / خروجی جاده طبس / پایانه طبس
پایانه (ترمینال) طبس با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.