گیتی نورد بشرویه - تعاونی 12

شماره تماس:

آدرس:

بشرویه / کمربندی امام رضا / خیابان شهید بهشتی / تعاونی 12 (گیتی نورد)
شرکت مسافربری تعاونی 12 گیتی نورد واقع در پایانه (ترمینال) بشرویه با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.