پیک معتمد سبزوار - تعاونی 2

شماره تماس:

05144446022

آدرس:

سبزوار / اتوبان شاهرود به سبزوار / خیابان سربداران / پایانه سبزوار / تعاونی 2 (پیک معتمد)
شرکت مسافربری تعاونی 2 پیک معتمد واقع در پایانه (ترمینال) سبزوار با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.