تک سفر ایرانیان سبزوار

شماره تماس:

آدرس:

سبزوار / اتوبان شاهرود به سبزوار/ خیابان سربداران / پایانه سبزوار / تعاونی تک سفر ایرانیان
شرکت مسافربری تعاونی تک سفر ایرانیان واقع در پایانه (ترمینال) سبزوار با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.