ترمینال پایانه گناباد

شماره تماس:

آدرس:

گناباد / بلوار جهاد / پایانه گناباد
پایانه (ترمینال) گناباد با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.