ترمینال پایانه جاجرم

شماره تماس:

05832272700

آدرس:

جاجرم / اتوبان جاجرم به شاهرود / پایانه جاجرم
پایانه (ترمینال) جاجرم با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.