پیک صبا آبادان - تعاونی 17

شماره تماس:

آدرس:

آبادان / انتهای بلوار جمع / بزرگراه اهواز _ آبادان / پایانه آبادان / تعاونی 17 (پیک صبا)
شرکت مسافربری تعاونی 17 پیک صبا واقع در پایانه (ترمینال) آبادان با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.