ترمینال پایانه آبادان

شماره تماس:

آدرس:

آبادان / انتهای بلوار جمع / بزرگراه اهواز _ آبادان / پایانه آبادان
پایانه (ترمینال) آبادان با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.