ترمینال پایانه خرمشهر - خلیج فارس

شماره تماس:

آدرس:

خرمشهر / بلوار امام رضا / بلوار ایران زمین / پایانه خرمشهر
پایانه (ترمینال) خرمشهر با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.