ترمینال پایانه هندیجان

شماره تماس:

آدرس:

هندیجان / بلوار امام خمینی / فلکه ترمینال / پایانه هجرت هندیجان
پایانه (ترمینال) هجرت هندیجان با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.