ترمینال پایانه طارم

شماره تماس:

02432822213 - 02432822999

آدرس:

طارم / اتوبان زنجان به طارم / ورودی طارم / پایانه طارم
پایانه (ترمینال) طارم با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.