ترمینال پایانه سمنان

شماره تماس:

آدرس:

سمنان / خیابان امام خمینی / بلوار خرمشهر / جنب غذاخوری اکبر جوجه / پایانه سمنان
پایانه (ترمینال) سمنان با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.