ترمینال پایانه چابهار

شماره تماس:

05435331045

آدرس:

چابهار / بلوار امام خمینی / خیابان سلمان / پایانه چابهار
پایانه (ترمینال) چابهار با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.