ترمینال پایانه خاش

شماره تماس:

05433723113

آدرس:

خاش / بلوار بلوچ / فلکه ایران پیما / بلوار معلم / پایانه خاش
پایانه (ترمینال) خاش با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.