ترمینال پایانه جهرم

شماره تماس:

آدرس:

جهرم / بلوار نخلستان / جنب خانه مهر / بازنشستگی جهرم / پایانه جهرم
پایانه (ترمینال) جهرم با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.