همسفر چابکسواران پاسارگاد ترمینال پایانه کاراندیش

شماره تماس:

آدرس:

شیراز / خیابان ساحلی / بلوار کار اندیش / پایانه کار اندیش / تعاونی همسفر چابکسواران
شرکت مسافربری تعاونی همسفر چابکسواران واقع در پایانه (ترمینال) کار اندیش شیراز با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.