ترابر بی تا ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 15

شماره تماس:

04134791441

آدرس:

تبریز / جنوب شهر / بالاتر از میدان منظریه / جنب اتوبان کسایی / پایانه تبریز / تعاونی 15 (بی تا)