سعادت بوکان - تعاونی 7

شماره تماس:

04446232911

آدرس:

بوکان / خیابان مریوان / جنب بازرگانی قادری / پایانه بوکان / تعاونی 7 (سعادت بوکان)
شرکت مسافربری تعاونی 7 سعادت واقع در پایانه (ترمینال) بوکان با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.