ترمینال پایانه سنندج

شماره تماس:

آدرس:

سنندج / ورودی شهر / حاشیه بلوار مستضعفین / ترمینال بزرگ سنندج
پایانه (ترمینال) بزرگ سنندج با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.