ترمینال پایانه ارزوئیه

شماره تماس:

03442480000

آدرس:

ازوییه / کمربندی وکیل آباد / پایانه ارزوییه
پایانه (ترمینال) ارزوییه با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.