ترمینال پایانه بوکان

شماره تماس:

04436285777

آدرس:

بوکان / خیابان مریوان / جنب بازرگانی قادری / پایانه بوکان
پایانه (ترمینال) بوکان با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.