ترمینال پایانه بردسیر

شماره تماس:

آدرس:

بردسیر / بلوار 22 بهمن / جنب کوچه فجر 20 / پایانه بردسیر
پایانه (ترمینال) بردسیر با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.