ترمینال پایانه جیرفت

شماره تماس:

آدرس:

جیرفت / جاده جیرفت _ کرمان / پایانه جیرفت
پایانه (ترمینال) جیرفت با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.