ترمینال پایانه رفسنجان

شماره تماس:

آدرس:

رفسنجان / کمربندی رفسنجان سه راهی امام علی / پایانه رفسنجان
پایانه (ترمینال) رفسنجان با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.