ترابر بی تا کرمان - تعاونی 15

شماره تماس:

آدرس:

کرمان / ورودی شهر / بزرگراه امام خمینی / پایانه آدینه / تعاونی 15 (بی تا)
شرکت مسافربی تعاونی 15 بی تا واقع در پایانه (ترمینال) آدینه کرمان با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.