ترمینال پایانه کرمان آدینه

شماره تماس:

03432152698 - 03432152717

آدرس:

کرمان / ورودی شهر / بزرگراه امام خمینی / پایانه آدینه
پایانه (ترمینال) آدینه کرمان با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.