ترمینال پایانه علی آباد کتول

شماره تماس:

آدرس:

علی آباد / خیابان جمهوری / ایستگاه اتوبوس بین شهری / پایانه علی آباد
پایانه (ترمینال) علی آباد با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.