ترمینال پایانه خوی

شماره تماس:

آدرس:

خوی / کمربند حجازی / بلوار غروبی / پایانه خوی
پایانه (ترمینال) خوی با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.