ترمینال پایانه چالدران

شماره تماس:

04432331333

آدرس:

چالدران / خیابان بسیج / شرق میدان بسیج / پایانه چالدران
پایانه (ترمینال) چالدران با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.