ترمینال پایانه ماسال

شماره تماس:

آدرس:

ماسال / خیابان آزادگان / جنب دادگستری / پایانه ماسال
پایانه (ترمینال) ماسال با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.