ترمینال پایانه الیگودرز

شماره تماس:

06643321090

آدرس:

الیگودرز / به طرف میدان شهید فهمیده / اول جاده الیگودرز به ازنا / پایانه الیگودرز
پایانه (ترمینال) الیگودرز با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.