ترمینال پایانه آمل - فیروزی

شماره تماس:

01143244702

آدرس:

آمل / جنب میدان هزار سنگ / پایانه فیروزی آمل
پایانه (ترمینال) فیروزی آمل با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.