ترابر بی تا شاهین دژ - تعاونی 15

شماره تماس:

04446323191

آدرس:

شاهین دژ / خیابان امام خمینی / بلوار بسیج مستضعفین / پایانه شاهین دژ / تعاونی 15 (بی تا)
شرکت مسافربری تعاونی 15 بی تا واقع در پایانه (ترمینال) شاهین دژ با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.