آسیا سفیر قاسملو شاهین دژ

شماره تماس:

04446330808

آدرس:

شاهین دژ / خیابان امام خمینی / بلوار بسیج مستضعفین / پایانه شاهین دژ / تعاونی آسیا سفیر قاسملو
شرکت مسافربری تعاونی آسیا سفیر قاسملو واقع در پایانه (ترمینال) شاهین دژ با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.