ترمینال پایانه عباس آباد

شماره تماس:

01154625399

آدرس:

عباس آباد / جاده ساحلی / پایانه عباس آباد
پایانه (ترمینال) عباس آباد با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.