ترمینال پایانه نکا

شماره تماس:

01133241617

آدرس:

نکا / پایانه نکا
پایانه (ترمینال) نکا با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.