ترمینال پایانه کمیجان

شماره تماس:

08635453800

آدرس:

کمیجان / خروجی جاده کمیجان / پایانه کمیجان
پایانه (ترمینال) کمیجان با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.