ترمینال پایانه ساوه

شماره تماس:

آدرس:

ساوه / بلوار سید جمال اسد آبادی / پایانه ساوه
پایانه (ترمینال) ساوه با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.