ترمینال پایانه میناب

شماره تماس:

07642225853 - 07642226140

آدرس:

میناب / خروجی جاده میناب / پایانه میناب
پایانه (ترمینال) میناب با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.