ترمینال پایانه ماکو

شماره تماس:

04434223234

آدرس:

ماکو / بلوار مدرس / روبروی نمایندگی سایپا / پایانه ماکو
پایانه (ترمینال) ماکو با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.