ترمینال پایانه مهاباد

شماره تماس:

04442449595

آدرس:

مهاباد / خیابان شهید احمدی / بالاتر ازمیدان حاجی / بلوار شورا / پایانه مهاباد
پایانه (ترمینال) مهاباد با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید