بلیط اتوبوس پردیس و شماره شرکت های مسافربری ترمینال پردیس

ترمینال پایانه پردیس

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه پردیس02144663954