بلیط اتوبوس ارداق و شماره شرکت های مسافربری ترمینال پایانه ارداق

پایانه (ترمینال) ارداق

شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) ارداق02833575557