بلیط اتوبوس آوج و شماره شرکت های مسافربری ترمینال پایانه آوج

پایانه (ترمینال) آوج

شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) آوج02833575557