بلیط اتوبوس میمه (اصفهان ) و شماره شرکت های مسافربری ترمینال میمه (اصفهان )

ترمینال پایانه میمه

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه میمه03145422430